ஆப்கானிலிருந்து அகதிகளாக வருபவர்களை ஏற்க மாட்டோம்… பாகிஸ்தான்

116

ஐயோ….இந்தியாவும் இதே போல சொன்னால் இதுவரை கட்டிகாத்த போலி மதசார்பின்மைக்கு ஆபத்து வந்துருமோ….?

இஸ்லாமிய ராஜ்ஜியம் ” அல்லா ஆட்சி நடக்குற ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து வரும் முஸ்லீம் அகதிகளை அதேபோல இஸ்லாமிய ராஜ்ஜியம் ” அல்லா ஆட்சி நடக்குற பாகிஸ்தான் ஏற்கவில்லை (இதில் அல்லா யார் பக்கம்)?

*இந்த மானங்கெட்ட பாகிஸ்தான், ஆப்கானிஸ்தான், பங்களாதேஷ் நாட்டு முஸ்லீம்களுக்கு இந்தியாவில் குடியுரிமை கொடுக்க வேண்டும் என்று அந்த நாடுகளின் முஸ்லீம்களுக்காக இங்குள்ள நன்றிகெட்ட நயவஞ்சக முஸ்லிம்கள் இந்திய அரசாங்கத்துக்கு எதிராக CAA எதிர்ப்பு போராட்டங்களை நடத்தினார்கள்…! ஆனால் தற்போது அகதிகளாக மாற்றப்பட்ட ஆப்கானிஸ்தான் முஸ்லீம்களுக்கு பாகிஸ்தானில் குடியுரிமை கொடுக்க வேண்டும் என்று எந்தவொரு பாகிஸ்தான் முஸ்லீமும் இதுவரை ஒரு போராட்டம் கூட நடத்தவில்லை.

ஒரு பக்கம் இந்தியாவில் முஸ்லீம்களுக்கு பாதுகாப்பில்லை என்று இங்குள்ள நன்றிகெட்ட முஸ்லிம்கள் கூவுகிறார்கள். அதேசமயம் எல்லா நாட்டு முஸ்லீம் நாதாரிகளுக்கும் இந்தியாவுக்குள் குடியுரிமை கொடுக்க வேண்டும் என்றும் அதே நன்றிகெட்ட முஸ்லிம்கள்தான் கூவுகிறார்கள்.

முஸ்லீம்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாத இந்தியாவுக்குள் எதுக்குடா அடுத்த நாட்டு முஸ்லீம் எல்லாம் வரான் என்று கேட்டால் எந்த CAA எதிர்ப்பு நாதாரிகளும் வாயே திறக்கமாட்டானுங்க.